UGC

UGC-Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Derneği 1.Olağan Genel Kurul İlanı


UGC-Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Derneğinin 1. Olağan Genel Kurul Toplantısının 22/08/2020 Cumartesi günü saat 12,00 de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Şube Merkezi 2.kat 8 Nolu Salon- KARABAŞ Mah. Sanayi Fuar içi İZMİT/KOCAELİ adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantının 29/08/2020 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılmasına ve genel kurula katılma hakkı bulunan üyelere; derneğin internet sayfasında ilan etmek, yazılı olarak bildirmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj göndermek veya Derneğimizin whatsapp gurubundan mesaj  ile duyurulmasına oy birliği ile karar verildi.

                                                                                     

                                                                                  Genel Başkan Ahmet ÖZ

 

Genel Kurul Gündemi:

 

1-Açılış ve Yoklama

2-Divan Teşekkülü

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması

5-Tahmini bütçenin okunması ve ibrası

6-Genel Merkez Yönetim Kuruluna, UGC nin Federasyon, Konfederasyon, oluşturulmasına, mevcutlara üye olunması, mevcutlara katılması, yurt dışındaki yerli ve yabancı federasyon ve konfederasyonlara katılması yetkisi

7- Yurt içi ve yurt dışında il ve ilçelere şube kurma,açtırma ve gerektiğinde şubelerin feshi için yönetim kuruluna yetki verilmesi

8-Yurt içi ve yurt dışında il ve ilçelerde gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açtırmasına ve gerektiğinde açılan temsilciliklerin feshi için yönetim kuruluna yetki verilmesi

9- Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Derneğine her türlü taşınmaz menkul, gayrimenkul, araç ve demirbaşlar satın alması ve kiralaması, kiraya vermesi ve dernekte personel çalıştırılması konularında dernek yönetim kuruluna yetki verilmesi

10- Uluslararası projeler ile yurt içi projeler oluşturmak ve proje çalışmaları yapmak, proje kapsamında bütün dünya ülkelerinde düzenlenen toplantılara katılmak. Avrupa ve Asya da oluşturulan ve davet edilen projeler iştirak etmek. UGC nin düzenlediği proje ve toplantılara yurt dışından gazetecileri- işadamlarını-sivil toplum örgütlerini davet etmek için yönetim kuruluna yetki verilmesi

11- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurma, açma ve kiralama,kiraya verme yetkisi yönetim kuruluna verilmesi

12- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek yetkisi yönetim kuruluna verilmesi

13-Meslek mensupları ve diğer meslek gruplarıyla kamuoyunu aydınlatmak için yurt içi ve yurt dışı geziler, yarışmalar, konferanslar, sempozyumlar, paneller, kurslar, toplantılar, gösteriler, spor etkinlikleri, piyangolar ve eğlence amaçlı etkinlikler düzenlemek, sergiler, fuarlar, müze, kitaplık ve lokaller açmak, gazete, dergi, bülten, broşür, kitap yayınlamak, radyo ve televizyonlar için programlar hazırlamak, Yayınlanmasını sağlamak, bu yayınlara katılmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi

14-UGC nin yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi ve uygulaması için yönetim kuruluna yetki verilmesi

15- Yurtiçinden ve yurtdışından ayni ve nakdi yardım almak, bağış kabul etmek yetkisi yönetim kuruluna verilmesi

16- UGC nin İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmaya, işletmeye ve kiraya vermek için yönetim kuruluna yetki verilmesi

17-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi

18-UGC. Amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı cemiyet ve derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunma yetkisi yönetim kuruluna verilmesi

19- UGC.nin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi

20-Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak. Dernek gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere  burs vermek için yönetim kuruluna yetki verilmesi

21- Cemiyet-dernek amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı alma ve uygulama konusunda yönetim kuruluna tam yetki verilmesi

22- Genel Başkan Seçimi

23- Genel Merkez Yönetimi seçimi 11 Asil, 5 Yedek

24- Denetim Kurulu seçimi 3 Asil,3 Yedek

25- Onur Kurulu seçimi 3 Asil,3 Yedek

26-Yeterlilik Kurulu seçimi 3 Asil,3 Yedek

27- Halkla İlişkiler Basın Kurulu seçimi 3 Asil,3 Yedek

28- Dilek ve Temenniler

29-Kapanış