UGC

Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü


Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında alınan bir karar doğrultusunda, 3 Mayıs tarihi tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi, Türkiye de de "Dünya Basın Özgürlüğü Günü" olarak kutlanılmaktadır.

Dünyanın birçok ülkesinde bağımsız habercilik yapmaya çalışan gazeteciler çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar.

 Basın özgürlüğüne yönelik tehditler demokrasileri tehlikeye atıyor.

Gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışanlar çoğunlukla karşılarında kendilerini susturmak isteyen güçleri buluyor. Dünyanın pek çok ülkesinde bağımsız gazeteciler, baskılara göğüs germek zorunda kalmaktadır.

 Sansüre uğruyor, 'vatan haini' olarak yaftalanıyor, tehdit alıyorlar. Basın özgürlüğünün kısıtlandığı ülkelerde gazeteciler, hapse girme, kötü muameleye maruz kalma hatta öldürülme gibi risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar.
Dünyanın birçok ülkesinde basın özgürlüğü ya yok veya ciddi derecede kısıtlanmış durumdadır.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) yayınladığı yıllık dünya basın özgürlüğü raporunda, salgın sırasında 180 ülkenin neredeyse dörtte üçünde gazeteciliğin "tamamen veya kısmen engellendiği" duyurdu. Türkiye listede 153. sırada yer aldı.

Yıllık dünya basın özgürlüğü endeksine göre, 180 ülkenin 73'ünde gazeteciliği "tamamen engellediği veya ciddi şekilde engellediği" tespit edildi. Ayrıca 59 ülkede ise hükümetlerin basın çalışanları üzerindeki "baskıyı artırmak için salgını kullandığı" ifade edildi.

Gazeteciler, bir toplumun gözü, kulağı ve dilidir. Gece-gündüz, tatil-bayram demeden çalışan, büyük bir özveri ve emek harcayarak, toplumu aydınlatmak için adeta bütün zamanını işine adamaktadırlar.

Basın mensupları dünyanın dört bir yanında olduğu gibi, Türkiye de de toplumun ihtiyaç duyduğu her konuda araştırma, bilgilendirme, aydınlatma ve kamuoyu oluşturma hizmetini yerine getirmektedir.

 Bu önemli görevi yerine getiren basın mensuplarının çalışmalarını özgürce yapabilmesinde basın özgürlüğünün büyük önemi vardır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Basın Kartı Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, ‘milli güvenlik ya da kamu düzenini aykırılık’, gazetecilik meslek onurunu zedeleme’ gibi soyut gerekçelerle basın kartlarının iptal edilmesi uygulamasını Danıştay 1 Nisan’da basın özgürlüğüne aykırı bularak iptal etmiştir.

Türkiye’de kimin gazeteci olduğuna devlet değil, gazetecilere ait meslek örgütleri karar vermelidir.

Basın kartları gazeteci meslek örgütleri tarafından verilmelidir.

Toplumsal olaylar sırasında ses ve görüntü kaydı alınması Anayasa’nın 28 ve 30. maddesi açısından basın hürriyetinin bir parçasıdır.

Dünya genelinde faaliyet gösteren gazeteci meslek örgütleri olarak ortak hareket etmeliyiz ve Dünya Basın Özgürlüğünü korumalıyız.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nde tüm meslektaşlarımıza sevgi ve selamlarımızı sunarız.
Aramızdan ayrılan meslektaşlarımıza da  Allahtan rahmet dileriz.

 UGC-Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti